Български език Bahasa indonesia
знание pengetahuan
Wiktionary Links