Български език Bahasa indonesia
кола 3:mobil
Wiktionary Links