Български език Bahasa indonesia
лъжа berbohong
Wiktionary Links