Български език Bahasa indonesia
пълен kenyang
Wiktionary Links