Português Български език
Noruega Норвегия
Wiktionary Links