Ελληνικά Deutsch
Απρίλιος aˈpɾi.li.ɔs der April (Pl.: die Aprile) {m} aˈpʁɪl