Ελληνικά Deutsch
Ευρώπη εˈvɾɔ.pi (das) Europa (Pl.: —) {f} ɔɪ̯ˈʁoːpa, ɔɪ̯ˈʁoːpas
Νότια Ευρώπη (das) Südeuropa (Pl.: —) {n} ˈzyːtʔɔɪ̯ˈʁoːpa
Βορειά Ευρώπη (das) Nordeuropa (Pl.: —) {n} ˈnɔʁtʔɔɪ̯ˈʁoːpa
Δυτική Ευρώπη (das) Westeuropa (Pl.: —) {n} ˈvɛstʔɔɪ̯ˌʁoːpa
Κεντρική Ευρώπη (das) Mitteleuropa (Pl.: —) {n} ˈmɪtl̩ʔɔɪ̯ˌʁoːpa
Ανατολική Ευρώπη (das) Osteuropa (Pl.: —) {n} ˈɔstʔɔɪ̯ˈʁoːpa