Ελληνικά Deutsch
Ματθαίος mat.ˈθɛ.ɔs Matthäus {m} maˈtɛːʊs