Ελληνικά Deutsch
γλώσσα ˈɣlɔ.sa die Sprache (Pl.: die Sprachen) {f} ˈʃpʁaːxə
γερμανική γλώσσα Deutsch {n} dɔɪ̯t͡ʃ
αιγυπτιακή γλώσσα Ägyptisch {n} ɛˈɡʏptɪʃ
nότια σλαβική γλώσσα südslawische Sprache {f} ˈzyːtˌslaːvɪʃə ˈʃpʁaːxə
Αρχαία αγγλική γλώσσα Altenglisch {n} ˈaltˌʔɛŋlɪʃ
Wiktionary Links