Ελληνικά Deutsch
πηγαίνω gehen ˈɡeːən, ɡeːn
Wiktionary Links