Suomi Deutsch
kaupunki
  • sivilisaation muodostama taajama, joka ylittää paikallisesti ympäristön kantokyvyn ja edellyttää resurssien tuontia kulutettaviksi laajemmalta sen olemassaolon edellytyksenä olevalta alueelta
die Stadt (Pl.: die Städte) {f} ʃtat
Wiktionary Links