🇫🇮 fi de 🇩🇪

lippu noun

  • kankainen tunnusmerkki, joka kiinnitetään reunastaan salkoon, ja jota käytetään valtion tai jonkin organisaation tai aatteen symbolina tai signaalinantoon
Flagge, Fahne
  • matkustamiseen tai johonkin tilaisuuteen osallistumaan oikeuttava lipuke tai muu lupa: matkalippu, pääsylippu
Billett, Fahrkarte, Ticket, Billet
Wiktionary Links