Suomi Deutsch
työ
  • fysikaalinen suure, tunnus W, joka merkitsee energian vaihtoa kappaleiden tai energiamuotojen välillä
  • jokin tehtävä tai teossa oleva asia
die Arbeit (Pl.: die Arbeiten) {f} ˈaʁbaɪ̯t
työ
  • (taloustiede) ihmisen ruumiillinen tai henkinen toiminta tavoitteena tarpeiden tyydyttäminen, lähinnä tuoton tai tulon hankinta
die Arbeit (Pl.: die Arbeiten) {f} ˈaʁbaɪ̯t
der Auftrag (Pl.: die Aufträge) {m} ˈaʊ̯fˌtʁaːk
työ
  • palkkatyö, työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen perustuva toimi
der Arbeitsplatz (Pl.: die Arbeitsplätze) {m} ˈaʁbaɪ̯t͡sˌplat͡s
die Arbeit (Pl.: die Arbeiten) {f} ˈaʁbaɪ̯t
työ
  • työpaikka
das Werk (Pl.: die Werke) {n} vɛʁk
die Arbeit (Pl.: die Arbeiten) {f} ˈaʁbaɪ̯t
työ
  • työn tulos, teos, aikaansaannos
die Tat (Pl.: die Taten) {f} taːt
Wiktionary Links