Français Deutsch
aujourd’hui o.ʒuʁ.dɥi heute
heutzutage
aujourd’hui o.ʒuʁ.d‿ɥi
  • À la date présente
heute
aujourd’hui o.ʒuʁ.d‿ɥi
  • À présent, à l'époque où l'on vit
heutzutage ˈhɔɪ̯tt͡suˌtaːɡə
heute
au jour d’aujourd’hui o ʒuʁ d‿o.ʒuʁ.d‿ɥi
  • Aujourd’hui
heutzutage ˈhɔɪ̯tt͡suˌtaːɡə
d’aujourd’hui heutig ˈhɔɪ̯tɪç, ˈhɔɪ̯tɪk
aujourd'hui heutzutage ˈhɔɪ̯tt͡suˌtaːɡə
aujourd’hui pour demain von heute auf morgen fɔn ˈhɔɪ̯tə aʊ̯f ˈmɔʁɡn̩, fɔn ˈhɔɪ̯tə aʊ̯f ˈmɔʁɡŋ̩
Wiktionary Links