🇫🇷 fr de 🇩🇪

café noun {m}

  /ka.fe/
  • Boisson
Kaffee
  • Graine de caféier
Kaffee, Kaffeebohne
  • Établissement
Café, Kaffeehaus, Kneipe
  • Moment où l’on prend le café
Nachmittagskaffee

café adjective

  /ka.fe/
  • Couleur des grains de café
kaffeebraun, Kaffee

🇩🇪 de fr 🇫🇷

Café noun {n}

Café, Cafés   /kaˈfeː/
  • Gaststätte, in der vor allem Kaffee und Kuchen angeboten werden
café
Wiktionary Links