Français Deutsch
merci {m} mɛʁ.si danke ˈdaŋkə
der Dank (Pl.: —) {m} daŋk
merci {m} mɛʁ.si der Dank (Pl.: —) {m} daŋk
merci mɛʁ.si die Gnade (Pl.: die Gnaden) {f} ˈɡnaːdə
Dieu merci djø mɛʁ.si Gott sei Dank ɡɔt zaɪ̯ daŋk
merci beaucoup mɛʁ.si bo.ku danke schön
vielen Dank
non merci nɔ̃ mɛʁ.si nein danke
Wiktionary Links