Nederlands Deutsch
vet /vɛt/
  • 1. dik, vet inhoudend
fett fɛt
dick dɪk
vet /vɛt/
  • 1. gladde, zeer vette vloeistoffen, smeermiddelen
  • 2. gespecialiseerd dierlijk weefsel
das Fett (Pl.: die Fette) {n} fɛt
Wiktionary Links
  • Nederlands: vet