Português Deutsch
estrada
  • (caminho, via)
die Straße (Pl.: die Straßen) {f} ˈʃtʁaːsə
der Weg (Pl.: die Wege) {m} veːk, vɛːɕ, veːɕ, veːç
die Route (Pl.: die Routen) {f} ˈʁuːtə
Straßen
estrada
  • (autoestrada, rodovia)
die Autobahn (Pl.: die Autobahnen) {f} ˈaʊ̯toˌbaːn
die Autostraße (Pl.: die Autostraßen) {f} ˈaʊ̯toˌʃtʁaːsə
comer estrada Kilometer fressen ˌkiloˈmeːtɐ ˌfʁɛsn̩, ˈkiːloˌmeːtɐ ˌfʁɛsn̩
fora-de-estrada Geländewagen {m} ɡəˈlɛndəˌvaːɡn̩
estrada europeia die Europastraße (Pl.: die Europastraßen) {f} ɔɪ̯ˈʁoːpaˌʃtʁaːsə
utente da estrada der Verkehrsteilnehmer (Pl.: die Verkehrsteilnehmer) {m} fɛɐ̯ˈkeːɐ̯staɪ̯lˌneːmɐ
estrada com portagem die Mautstraße (Pl.: die Mautstraßen) {f} ˈmaʊ̯tˌʃtʁaːsə
Wiktionary Links