🇩🇪 de sv 🇸🇪

Blut ist dicker als Wasser.

Blod är tjockare än vatten.