🇸🇪 sv de 🇩🇪

fråga noun {u}

frågan, frågorna
  • begäran om information
Frage, Anfrage
  • något som är värt att diskutera
Frage
  • kommando till databas
Abfrage

fråga verb

frågar, frågade, frågat
  • efterfråga ett svar
fragen
Wiktionary Links