🇸🇪 sv de 🇩🇪

gammal adjective

  • som har levt en relativt lång tid, oftast om människor, men även om djur eller växter
  • som har existerat en relativt lång tid
  • som har viss ålder
alt
  • som har försämrad kvalitet eller är dålig på grund av att den har existerat en relativt lång tid
  • som skett före tidpunkten för kommunikationen eller en annan specificerad tidpunkt
alt, vergammelt
Wiktionary Links