🇸🇪 sv de 🇩🇪

hej interjection

  • verbal, ledig (och mycket vanlig) hälsningsfras (vid sammanträffande eller telefonkontakt)
hallo, servus, grüezi, hoi, sälü

hej noun {n}

hejet, hejen
  • en hälsning av typen "hej"
Hallo
Wiktionary Links