🇸🇪 sv de 🇩🇪

kors noun {n}

korset, korsen
 • geometrisk figur
 • kristen symbol
 • tortyrredskap
 • börda; bestraffning
Kreuz

ko noun {u}

kon, korna
 • hona av Bos taurus
 • hona av ett av ett flertal större däggdjur (idisslare)
Kuh
 • individ av arten nötkreatur, Bos taurus, oavsett kön och ålder
Rind

kör noun {u}

kören, körerna
 • grupp av sångare
Chor

köra verb

kör/körar, körade/körde, körat/kört
 • framföra fordon
 • skjutsa
fahren
 • exekvera
ausführen
 • misslyckas på en tentamen
durchfallen, durchrasseln
 • sätta igång med en aktivitet
anfangen
 • sköta en maskin
bedienen
 • sjunga i en kör
singen in einem Chor

kor noun {n}

koret, koren
 • den del av en kyrka där altaret står
Altarraum
Wiktionary Links