🇸🇪 sv de 🇩🇪

ko noun {u}

kon, korna
  • (vuxen) hona av däggdjursarten nötkreatur, Bos taurus, vilken hålls som boskap och som har kalvat, det vill säga fött en avkomma och därför producerar mjölk
  • hona av ett av ett flertal större däggdjur, huvudsakligen slidhornsdjur
Kuh
  • nötkreatur; individ av arten Bos taurus, oavsett kön och ålder
Kuh, Rind

kors noun {n}

korset, korsen
  • geometrisk figur (form) bestående av två streck eller linjer som skär varandra vinkelrätt, den ena går horisontellt och den andra vertikalt
  • kristen symbol för lidandet
  • börda; bestraffning
  • historiskt tortyrredskap i form av ett kors
Kreuz

kor noun {n}

koret, koren
  • den del av en kyrka där altaret står
Chor

kör noun {u}

kören, körerna
  • grupp som framför sång, ofta i olika stämmor, med flera röster i varje stämma, ev med partier av en sångsolist
Chor
Wiktionary Links