🇸🇪 sv de 🇩🇪

kors noun {n}

korset, korsen
  • geometrisk figur
  • kristen symbol
  • tortyrredskap
  • börda; bestraffning
Kreuz

ko noun {u}

kon, korna
  • hona av Bos taurus
  • hona av ett av ett flertal större däggdjur (idisslare)
Kuh
  • individ av arten nötkreatur, Bos taurus, oavsett kön och ålder
Rind

kör noun {u}

kören, körerna
  • grupp av sångare
Chor

kor noun {n}

koret, koren
  • den del av en kyrka där altaret står
Altarraum
Wiktionary Links