🇸🇪 sv de 🇩🇪

resa noun {u}

resan, resorna
  • tillfälle när en eller flera personer (kanske till fots men vanligtvis medelst en följd av höghastighetsfordon) förflyttar sig från en plats till en annan (med ett så stort avstånd mellan platserna att det tar förhållandevis lång tid)
Reise, Tour

resa verb

reser, reste, rest
  • (kanske till fots men vanligtvis medelst en följd av höghastighetsfordon) förflytta sig från en plats till en annan (med ett så stort avstånd mellan platserna att det tar förhållandevis lång tid)
reisen, fahren
  • höja upp (från ett liggande) till (mer) upprätt läge
errichten, aufrichten, aufstellen
  • uppföra, bygga upp (staty, byggnad, altare); slå upp (tält)
errichten
  • lifta eller höja sig till en dominerande ställning
aufsteigen

resa bort noun

  • bege sig bort på resa
verreisen
Wiktionary Links