🇸🇪 sv de 🇩🇪

stjärna noun {u}

stjärnan, stjärnorna
  • stor lysande himlakropp som genomför kärnfusion
Stern, Star, Gestirn
  • slags geometrisk (oftast tvådimensionell) form; stiliserad avbildning av himlakroppen med tre eller flera uddar utstickande från centrum
Stern, Star
  • benämning på populär, mycket känd person
Star, Stern
Wiktionary Links