🇸🇪 sv de 🇩🇪

svärd noun {n}

svärdet, svärden
  • långt huggvapen
Schwert
Wiktionary Links