🇸🇪 sv de 🇩🇪

svärd noun {n}

svärdet, svärden
  • ett handvapen (av metall) avsett för att sticka och/eller hugga med
Schwert
Wiktionary Links