🇸🇪 sv de 🇩🇪

svart adjective

  • som har färgen svart; som har samma eller liknande färg som kol eller björnbär har; som har en färg eller yta som reflekterar (nästan) inget ljus; som har en yta som avger (nästan) inget ljus; färgen som ibland associeras med döden eller olaglighet
schwarz, Schwarz

svart noun {u}

  • svart färg; samma eller liknande färg som kol eller björnbär har; färg eller yta som reflekterar (nästan) inget ljus; yta som avger (nästan) inget ljus
schwarz, Schwarz

svår adjective

  • som kommer med stor vikt, metaforiskt för en viktbärande (nedtryckande) faktor; till exempel: som kräver mycket tid, möda eller skicklighet för att klara av
schwierig, schwer
  • som är av stor vikt, metaforiskt för en viktig (angelägen) faktor; till exempel: som är allvarlig
ernsthaft, schwer
Wiktionary Links