🇸🇪 sv de 🇩🇪

varsågod interjection

  • svar på tack
gern geschehen, keine Ursache, bitte
  • uppmaning till en person att ta för sig
bitte
Wiktionary Links