🇸🇪 sv de 🇩🇪

vinst noun {u}

vinsten, vinsterna
  • begrepp inom nationalekonomi och företagsekonomi (även om vanligt folks transaktioner); intäkter minus kostnader
Gewinn
  • seger i en tävling, ett lotteri eller liknande
Sieg
  • priset för placering i en tävling, särskilt om det rör sig om varor eller pengar o.dyl.
Lohn
Wiktionary Links