Ελληνικά Nederlands
ελληνικά γλ=el Grieks /χriks/, /ɣriks/
Wiktionary Links