Ελληνικά Polski
γλώσσα ˈɣlɔ.sa język ˈjɛ̃w̃zɨk
ξένη γλώσσα język obcy ˈjɛ̃w̃zɨk ˈɔpʦ̑ɨ
μητρική γλώσσα język ojczysty ˈjɛ̃w̃zɨk ɔjˈʧ̑ɨstɨ
πολωνική γλώσσα polski ˈpɔlsʲci
λατινική γλώσσα łacina waˈʨ̑ĩna
νοηματική γλώσσα język migowy ˈjɛ̃w̃zɨk mʲiˈɡɔvɨ
προβηγκιανή γλώσσα prowansalski ˌprɔvãw̃ˈsalsʲci
νεοελληνική γλώσσα nowogrecki ˌnɔvɔˈɡrɛʦ̑ʲci
δαγκώνω τη γλώσσα μου ugryźć się w język ˈuɡrɨɕʨ̑‿ɕɛ ˈvʲ‿jɛ̃w̃zɨk
γλώσσα προγραμματισμού język programowania ˈjɛ̃w̃zɨk ˌprɔɡrãmɔˈvãɲa
η γλώσσα μου πάει ροδάνι/ψαλίδι mówić trzy po trzy ˈmuvʲiʨ̑ ṭʃɨ‿ˈpɔ‿ṭʃɨ
Wiktionary Links