Ελληνικά Polski
ελληνικά γλ=el grecki ˈɡrɛʦ̑ʲci
αρχαία ελληνικά starogrecki ˌstarɔˈɡrɛʦ̑ʲci
Wiktionary Links