🇸🇪 sv el 🇬🇷

ost noun {u}

osten, ostarna
  • mjölkprodukt bestående av mjölkproteiner som koagulerat och bildar en mer eller mindre fast massa
τυρί, τυρός

öst noun

  • ett av de fyra huvudväderstrecken; en av de fyra grundläggande navigationsriktningarna på jorden: åt höger sett i riktning mot Nordpolen
ανατολή

ösa verb

öser, öste, öst
  • förflytta vätska från ett kärl till ett annat med hjälp av ett mindre kärl (särskilt genom upprepade rörelser); tömma genom ösande
εγγυητής
  • falla, flöda i stor mängd
ποτίζω
  • hälla vätska eller stor mängd av något annat (över något)
χύνω
Wiktionary Links