Suomi English
hiili
  • palavan aineen, varsinkin puun vaillinaisena palamistuloksena syntynyt kappale tai aine
  • epämetalleihin kuuluva alkuaine, jonka kemiallinen merkki on C; hiilellä on useita allotrooppisia muotoja perusmuodon ohessa: timantti, fullereeni, grafeeni, grafiitti, nanoputki ja lisää on odotettavissa
carbon /ˈkɑɹbən/, /ˈkɑːbən/
hiili
  • suuren määrän hiiltä sisältävät polttoaineet, kivihiili tai puuhiili
coal /koʊl/, /kəʊl/
hiili-intensiteetti
  • energiaintensiteetistä johdettu kansantalouden hiilidioksidipäästöjen mitta
carbon intensity
hiili-12 carbon-12
Wiktionary Links