Suomi English
kauppa
  • yritys, jonka tiloissa myydään tavaroita
shop /ʃɑp/, /ʃɒp/
store business
kauppa
  • myynti- ja ostotapahtuma, kaupanteko, liiketoimi
transaction /tɹænˈzækʃən/
kauppa
  • myyntien ja ostojen sarja, kaupankäynti
trade /tɹeɪd/
commerce /ˈkɑm.ɚs/, /ˈkɒm.əs/
kauppa-alus
  • vedessä vapaasti liikkuva tai liikuteltava alus, jota käytetään ansiotarkoitukseen
trader /ˈtɹeɪdɚ/, /ˈtɹeɪdə(ɹ)/
kansainvälinen kauppa
  • hyödykkeiden vaihtoa kansainvälisten rajojen yli; muodostuu tuonnista ja viennistä
international trade
tehdä kauppa bargain /ˈbɑːɡən/, /ˈbɑːɹɡən/
reilu kauppa fair trade
päättää (kauppa) close /kloʊz/, /kləʊz/
vanhain tavarain kauppa antique shop
varastetun tavaran kauppa handling /ˈhændl̩ɪŋ/
Wiktionary Links