Suomi English
lippu
  • kankainen tunnusmerkki, joka kiinnitetään reunastaan salkoon, ja jota käytetään valtion tai jonkin organisaation tai aatteen symbolina tai signaalinantoon
flag /flæɡ/, /fleɪɡ/
banner /ˈbænə/, /ˈbænɚ/
lippu
  • matkustamiseen tai johonkin tilaisuuteen osallistumaan oikeuttava lipuke tai muu lupa: matkalippu, pääsylippu
ticket /ˈtɪkɪt/, /ˈtɪkət/
e-lippu e-ticket
musta lippu black flag
laskea lippu strike /stɹaɪk/
sininen lippu blue flag
punainen lippu red flag
valkoinen lippu white flag
yksisuuntainen lippu one-way ticket
Wiktionary Links