Nederlands English
naam /nam/
  • 1. kort stukje tekst dat een persoon, instelling of object bijna identiek kan benoemen
name /neɪm/
naam /nam/
  • 2. bekendheid, reputatie
reputation /ˌɹɛpjʊˈteɪʃən/
name /neɪm/
Wat is uw naam?
  • 1.
What is your name?
verkeerde naam misnomer /mɪsˈnoʊmɚ/, /mɪsˈnəʊmə/
wat is je naam? what is your name
wat is uw naam? what is your name
mijn naam is... my name is
wat is jouw naam? what is your name
iemands naam zuiveren clear someone's name
de dingen bij hun naam noemen call a spade a spade
Wiktionary Links