🇬🇧 en pl 🇵🇱

bad adjective

  /baːd/ , /bæd/ , /bæːd/ , /bɛd/ , /bɛəd/
  • unfavorable; negative
zły, kiepski
  • evil, wicked
  • not appropriate, of manners etc.
  • tricky; stressful; unpleasant
  • not suitable or fitting
zły
  • of breath: malodorous
nieświeży, zły
  • faulty; not functional
uszkodzony, wadliwy

badness noun

  /ˈbæd.nəs/
  • the quality of being bad
niegodziwość

🇵🇱 pl en 🇬🇧

Wiktionary Links