🇬🇧 en pl 🇵🇱

call verb

call'd/called   /kɑl/ , /kɔl/ , /kɔːl/ , [kʰoɫ] , [kʰɑɫ] , [kʰɔɫ]
 • to name or refer to
nazywać
 • to request, summon, or beckon
wołać, wzywać, wezwać, zawołać
 • to cry or shout
wołać, zawołać
 • to contact by telephone
dzwonić, zadzwonić, telefonować, zatelefonować

call noun

  /kɑl/ , /kɔl/ , /kɔːl/ , [kʰoɫ] , [kʰɑɫ] , [kʰɔɫ]
 • beckoning or summoning
wezwanie, zew
 • cry or shout
krzyk, wołanie, okrzyk
 • social visit
wizyta
 • telephone conversation
rozmowa telefoniczna
 • computing: act of jumping to a subprogram
wywołanie

calling

wezwanie

calling noun

  /ˈkɔːlɪŋ/
 • occupation
 • strong urge to become religious
powołanie

called

zwany

🇵🇱 pl en 🇬🇧

Wiktionary Links