🇬🇧 en pl 🇵🇱

name noun

  /neɪm/
  • word or phrase indicating a particular person, place, class or thing
imię, nazwa
  • reputation
reputacja, sława, imię

name verb

named   /neɪm/
  • to give a name to
nazywać, nazwać
  • to publicly implicate
identyfikować, wskazać
  • to designate for a role
mianować, wyznaczyć
  • to identify, define, specify
określać, określić
  • to mention, specify
wybierać, wybrać

namely adverb

  /ˈneɪmli/
  • specifically
mianowicie, to znaczy

naming

chrzest

named

zwany
Wiktionary Links