🇵🇱 pl en 🇬🇧

okno noun

  /ˈɔkna/ , /ˈɔknɔ/
  • oszklony otwór w ścianie
window, casement
  • (informatyka, informatyczny) wydzielony obszar na ekranie obsługiwany przez jeden program
  • (przenośnie, przenośnia) (matematyka, matematyczny) czas, w którym pobierane są wartości sygnałów do danego filtra
window
Wiktionary Links