🇬🇧 en pl 🇵🇱

right adjective

  /ˈɹaɪt/ , /ˈɹeɪt/ , /ˈɹiːt/ , /ˈɹʌɪt/ , [-t̚] , [-ʔ] , [ˈɹaɪt] , [ˈɹaɪθ̠] , [ˈɹäːtʰ] , [ˈɹɑe̯t] , [ˈɹɒɪʔ] , [ˈɻɐʏt]
 • of direction, opposite of left
prawy
prawy, poprawny, prawidłowy, słuszny
 • politics: conservative
prawicowy
 • of an angle, 90 degrees
prostopadły
 • straight, not bent
prosty

right noun

  /ˈɹaɪt/ , /ˈɹeɪt/ , /ˈɹiːt/ , /ˈɹʌɪt/ , [-t̚] , [-ʔ] , [ˈɹaɪt] , [ˈɹaɪθ̠] , [ˈɹäːtʰ] , [ˈɹɑe̯t] , [ˈɹɒɪʔ] , [ˈɻɐʏt]
 • right hand
 • right-wing politicians and parties
prawica
 • legal or moral entitlement
prawo
 • right, not left, side
prawa, prawy

right interjection

  /ˈɹaɪt/ , /ˈɹeɪt/ , /ˈɹiːt/ , /ˈɹʌɪt/ , [-t̚] , [-ʔ] , [ˈɹaɪt] , [ˈɹaɪθ̠] , [ˈɹäːtʰ] , [ˈɹɑe̯t] , [ˈɹɒɪʔ] , [ˈɻɐʏt]
 • checking agreement
co nie, nie, prawda
 • yes, that is correct; I agree
prawda, racja

right adverb

  /ˈɹaɪt/ , /ˈɹeɪt/ , /ˈɹiːt/ , /ˈɹʌɪt/ , [-t̚] , [-ʔ] , [ˈɹaɪt] , [ˈɹaɪθ̠] , [ˈɹäːtʰ] , [ˈɹɑe̯t] , [ˈɹɒɪʔ] , [ˈɻɐʏt]
 • exactly
dokładnie, właśnie
 • on the right side
na prawo, po prawej stronie, z prawej strony
 • towards the right side
na prawo, w prawo

right verb

righted   /ˈɹaɪt/ , /ˈɹeɪt/ , /ˈɹiːt/ , /ˈɹʌɪt/ , [-t̚] , [-ʔ] , [ˈɹaɪt] , [ˈɹaɪθ̠] , [ˈɹäːtʰ] , [ˈɹɑe̯t] , [ˈɹɒɪʔ] , [ˈɻɐʏt]
 • to correct
korygować, poprawiać, poprawić, prostować, skorygować, sprostować

rightful adjective

  /ˈɹaɪtfəl/
 • by right, by law
legalny

rightness

prawość

🇵🇱 pl en 🇬🇧

Wiktionary Links