Español Polski
caballo koń kɔ̃ɲ
a caballo konno ˈkɔ̃nːɔ
de caballo koński ˈkɔ̃j̃sʲci
caballo roano deresz
cola de caballo kucyk ˈkuʦ̑ɨk
caballo de Troya koń trojański ˈkɔ̃ɲ trɔˈjä̃j̃sʲci
caballo de vapor koń mechaniczny ˈkɔ̃ɲ ˌmɛxãˈɲiʧ̑nɨ
caballo semental ogier ˈɔɟɛr
el ojo del amo engorda al caballo pańskie oko konia tuczy ˈpãj̃sʲcɛ ˈɔkɔ ˈkɔ̃ɲa ˈtuʧ̑ɨ
a caballo regalado, no le mires el diente darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda ˌdarɔvãˈnɛ̃mu kɔ̃ˈɲɔvʲi ˈv‿zɛ̃mbɨ‿ɕɛ ˌɲɛ‿zaˈɡlɔ̃nda
Wiktionary Links