🇸🇪 sv id 🇮🇩

datum noun {n}

datumet, datan/datumen
  • tidsangivelse för dag; gjort genom att ange månad samt vilken dag i månaden det gäller (eventuellt även vilket år om detta ej är underförstått)
tanggal

data noun {u}

datan, datorerna
  • information
data
Wiktionary Links