🇮🇩 id sv 🇸🇪

variabel adjective

variabel, föränderlig, flexibel, rörlig, ställbar

🇸🇪 sv id 🇮🇩

variabel noun {u}

variabeln, variablerna
  • storhet vars värde tillåts variera
  • en namngiven behållare för information i ett datorprogram
  • variabel stjärna
peubah
Wiktionary Links