Svenska Italiano
bevilja
  • godkänna att någon får något som den begärt
concedere /kon'ʧɛdere/
Wiktionary Links