Svenska Italiano
blomma {u} fiore /'fjoːre/
blomma
  • utveckla blommor
fiorire
Wiktionary Links