🇸🇪 sv it 🇮🇹

driva noun {u}

drivan, drivorna
  • större ansamling av något, t.ex. snö
cumulo, mucchio

driva verb

driver, drev, drivit
  • skoja, skämta
prendere in giro
Wiktionary Links