Svenska Italiano
lämplig appropriato /approˈprjato/
Wiktionary Links