🇵🇱 pl lt 🇱🇹

bardzo adverb

  /ˈbarʣ̑ɔ/
  • służący do podkreślenia cechy przymiotnika, przysłówka lub czasownika w wysokim stopniu, dużo
labai
Wiktionary Links